• Factory director:Jianxin Wu
  • Telephone service:0510-8339101583399550
  • Phone:0510-8339912383391015
  • Fax:0510-83391025
  • Adress:No.22, Huihe Road, Qianzhou
  • Industria Park, Huishan District,Wuxi